Czym jest rezonans magnetyczny?

Czym jest rezonans magnetyczny?

17 listopada 2021 0 przez Redakcja

Badanie pokazuje tkanki i narządy, nie narażając pacjenta na promieniowanie rentgenowskie. Bezbolesne i nie inwazyjne badanie pozwala zobrazować wnętrze ciała. Rezonans daje wgląd w struktury układu nerwowego, mięśniowego, kostno-stawowego i większości narządów wewnętrznych.

Uzyskanie obrazu opiera się na oddziaływaniu falami o różnej częstotliwości na organizm umieszczony w silnym polu magnetycznym. Organy pobudzane przez fale magnetyczne, dają na krótki czas sygnał, który odczytywany jest przez detektor.

Jak należy się przygotować i jak wygląda badanie?

Badanie rezonansem magnetycznym nie wymaga od pacjenta specjalnego przygotowania. Jednak jest kilka zasad o których należy pamiętać przed wykonaniem badania. Pacjent zobowiązany jest zdjąć wszystkie ozdoby- zegarki, kolczyki. Kiedy wymagane jest badanie całego ciała pacjent korzysta z jednorazowej odzieży.

Podczas badania osoba umieszczana jest na specjalnym stole, a następnie wsuwana w specjalny tunel, w którym znajduje się centrum skanera. W tunelu należy zachować spokój i leżeć w bezruchu, aby obraz był jak najbardziej czytelny dla skanera.

Niekiedy badanie wymaga podania kontrastu, w tym przypadku pacjent powinien być na czczo.

Kontrast? Co to takiego, czy jest konieczny do badania?

Środek kontrastujący, inaczej kontrast to nic innego jak substancja chemiczna, która czasowo kumuluje się w tkankach organizmu, aby pobudzić ich zdolność do emisji fal radiowych. Decyzję o podaniu kontrastu podejmuje lekarz kierujący na badanie lub radiolog.

Podczas niektórych chorób podanie środka kontrastującego zwiększa wartość diagnostyczną obrazu. (np. choroby reumatologiczne). Pacjent przy dożylnym podaniu kontrastu nie odczuwa bólu, jednak w ciągu godziny od podania mogą wystąpić niepożądane działania.

Skutki uboczne kontrastu dzielące się na trzy kategorie:

  • łagodne- nudności, wymioty, rumień,
  • umiarkowane- łagodny skurcz oskrzeli, obrzęk twarzy,
  • ciężkie- zatrzymanie akcji serca, drgawki.

Na działania niepożądane narażeni są najbardziej pacjenci, u których wcześniej wystąpiła podobna reakcja lub są obciążeni astmą i atopią. Najczęściej działania niepożądane są łagodne i krótkotrwałe.

O tym warto pamiętać…

Pacjenci kierowani na zobrazowanie narządów rezonansem magnetycznym, nie powinny obawiać się całego procesu podczas badania. Badanie jest nieinwazyjne i bezbolesne, przebiega szybko (10-90 min.) dając lekarzowi kierującemu obraz narządów wewnętrznych.

Nie musimy bać się o podanie środka kontrastującego, gdyż nie jest on wykorzystywany w każdym przypadku badania. Jeżeli lekarz lub radiolog będą zmuszeni do podania kontrastu, możemy być spokojni o jego działania niepożądane, ponieważ występują one rzadko i nie powodują długotrwałych reakcji alergicznych.

Z ciągłym rozwojem technologii pacjenci nie powinni obawiać się również badania swoich narządów, ponieważ są one drogą do dobrego samopoczucia.