Włączenie etyki i dobra podmiotu do randomizacji badań

Włączenie etyki i dobra podmiotu do randomizacji badań

17 sierpnia 2021 0 przez Redakcja

Dzisiaj nastał złoty wiek randomizacji badań kontrolowanych (RCT), które zaczęły się jako testy bezpieczeństwa i efektywności w rolnictwie i medycynie, a obecnie stały się społecznym standardem postępowania badawczego.
RCT angażują dużą liczbę uczestników, a latach 2007-2017 w zarejestrowanych badaniach klinicznych i społecznych RCT wzięło udział 22 miliony osób. Co więcej, eksperymenty te często posługują się randomizacją w procesach leczenia.
Na przykład w badaniu dotyczącym terapii glejoblastoma (biologicznie agresywne guzy) 5-letni wskaźnik zgonów chorych na glejoblastoma wynosił 97% w grupie kontrolnej, ale tylko 88% w grupie leczonej. W związku z tym w oczekiwaniu na wyniki badań życie, aż 9% z 573 uczestników zależało od tego, kto był leczony. Społeczne poradnie rejonowe często wykorzystują randomizację także do metod leczenia, ale także do wyboru wysokopłatnych ofert pracy i testowania w kierunku HIV.
RCT wpływają zatem na losy wielu ludzi na całym świecie, budząc powszechny niepokój etyczny o przypadkowość przydziału leczenia za pośrednictwem RCT.
„Jak lekarz zaangażowany w robienie tego, co uważa za najlepsze dla każdej pacjentki, może powiedzieć kobiecie z rakiem piersi, że o jej leczeniu decyduje coś w rodzaju rzutu monetą?
Aby rozwiązać ten problem etyczny, opracowano eksperymentalny projekt, który w optymalny sposób uwzględnia dobro podmiotu. Projekt ten definiuję dobrostan za pomocą dwóch środków:
1) przewidywanego wpływu leczenia na każdego uczestnika;
2) preferencji lub gotowości do zapłaty za każde leczenie uczestnika.
Eksperymentalna koncepcja poprawia dobrostan w porównaniu z RCT, zapewniając jednocześnie obiektywne oszacowanie efektów leczenia. Proponowany projekt rozszerza tym samym wcześniejsze pionierskie projekty, które obejmują tylko część działań z zakresu dobrostanu. Propozycja ta uzupełnia również przepisy dotyczące badań klinicznych, które chronią pacjentów przed nadmiernym eksperymentowaniem, a także adaptacyjne projekty eksperymentalne, które pozwalają na jak najdokładniejsze oszacowanie efektów leczenia.
Ten eksperymentalny projekt rzuca również światło na sposób myślenia ekonomicznego, który może ułatwić rozwój i wykorzystanie założeń adaptacyjnych i innych nowatorskich projektów badań klinicznych, co jest celem działań amerykańskiego Urzędu ds. Żywności i Leków na lata 2018-2022. Projektowanie eksperymentalne jest jednocześnie potencjalnie ratującym życie zastosowaniem ekonomicznego projektowania rynkowego.