Udar mózgu – najważniejsze informacje

Udar mózgu – najważniejsze informacje

22 lipca 2021 0 przez Redakcja

Udary mózgu są najczęstszą przyczyną niepełnosprawności na świecie. Ich konsekwencje są niebezpieczne dla życia i zdrowia, a odsetek występowania incydentów uszkodzenia części mózgu wzrasta każdego roku. Czym się charakteryzują? Jak zmniejszyć ryzyko wystąpienia udaru?

Definicja i rodzaje

Udary mózgu są zespołami klinicznych objawów, związanych z nagłym wystąpieniem zaburzeń czynnościowych mózgu. Dzieli się je na trzy typy, różniących się między sobą mechanizmem powstawania. Pierwszym z nich jest udar niedokrwienny, czyli gwałtowne zatrzymanie dopływu krwi do mózgu spowodowane zwężeniem lub zamknięciem ścian naczyń tętniczych. Udar niedokrwienny jest najczęstszym rodzajem występującym w populacji. Udarem krwotocznym nazywamy natomiast wynaczynienie krwi doprowadzającej do mózgu substraty odżywcze, co powoduje zniszczenie budowy tkanki nerwowej budującej ten narząd. Do udarów mózgu zaliczane są również przemijające napady niedokrwienne, które w literaturze określane są również skrótem „TIA”.

Przyczyny udaru mózgu

Etiologia udaru mózgu jest złożona i obejmuje dwa rodzaje czynników ryzyka. Pierwsze z nich mają charakter niemodyfikowalny i obejmują takie cechy osobnicze jak wiek, płeć oraz predyspozycje genetyczne. Czynniki modyfikowalne są uzależnione od trybu życia, rodzaju spożywanego pokarmu, współistniejących chorób i używek. Za najważniejszy czynnik ryzyka z tej kategorii uznaje się spożywanie alkoholu i palenie papierosów. W przypadku udarów krwotocznych duże znaczenie ma obecność nadciśnienia tętniczego, które w wielu sytuacjach jest powodem wynaczynienia krwi z tętnic i żył mózgowych. Artykuł powstał we współpracy z portalem https://www.aptekakamagra.pl

Objawy udaru mózgu

Pierwsze objawy udaru mózgu obejmują ból głowy, wymioty i nudności, a także utratę przytomności. Następnie dochodzi do pojawienia się porażenia połowiczego, opadnięcia kącika ust i zaburzeń mowy. W zależności od miejsca uszkodzenia mogą pojawić się zaburzenia obejmujące funkcje poszczególnych płatów mózgu.

Postępowanie w przypadku udaru mózgu

Odpowiednie czynności ratunkowe mają decydujące znaczenie w przypadku zaburzeń czynnościowych mózgu wynikających z udaru. Według danych naukowych największe znaczenie mają pierwsze 4,5 godziny, w trakcie których pacjent powinien zostać poddany leczeniu trombolitycznemu. Szybka reakcja i przewiezienie do najbliższego szpitala pozwala przyspieszyć wprowadzanie odpowiednich procedur leczniczych. Równie istotna jest rola specjalistycznej rehabilitacji, terapii logopedycznej oraz opieki psychologa. Postępowanie poudarowe jest złożonym i żmudnym procesem, które jednak daje pacjentowi szanse na odzyskanie pełnej sprawności funkcjonalnej.