Tłumaczenia medyczne

Tłumaczenia medyczne

18 lipca 2020 Wyłączono przez Redakcja

Przyjrzyjmy się teraz łacińskiemu terminowi określającego pierś (mamm/o) oraz jego greckiemu odpowiednikowi (mast/o). Ogólnie rzecz biorąc, łacińskie mamm/o znajdziemy w kontekście anatomicznym lub w kontekście procedur przeprowadzanych na prawdopodobnie zdrowym organie (np. mammograf). Na grecki termin mast/o natkniemy się zawsze wtedy, gdy mowa jest o zmianach patologicznych tego organu lub złośliwości tych zmian (np. mastektomia). Samogłoska znajdująca się po ukośniku określana jest mianem samogłoski łączącej. Samogłoska ta znajduje się pomiędzy podstawowymi terminami medycznymi (podstawami), gdy łączą się one w bardziej złożony wyraz.

Dlatego też, nauka o żołądku (gastr/o) oraz jelitach (enter/o) zapisywana jest jako gastroenterologia, nie gastrenterologia. Podstawy, lub ciągi tych podstaw, zawsze posiadają przyrostki. Przyrostki dostarczają nam wielu pomocnych informacji. Na przykład przyrostek –itis oznacza, że wystąpiło zapalenie; -malacja oznacza osłabienie; natomiast –gram lub –grafia oznacza wykonanie nagrania, obrazu lub wykresu. Samogłoskę łączącą podstawy opuszczamy, gdy przyrostek zaczyna się od samogłoski. Zachowujemy ją, kiedy pierwszą literą przyrostka jest spółgłoska.

Dlatego też guz (-oma) który głównie odnosi się do mięśni (my/o) zapisany zostanie jako myoma, nie myooma.