Krew – postawa wiedzy o stanie zdrowia

Krew – postawa wiedzy o stanie zdrowia

9 stycznia 2022 0 przez Redakcja

Diagnostyka lekarska, nawet w przypadku chorób powszechnych, jest dziedziną skomplikowaną i wieloznaczną. Stan pacjenta oceniany jest na podstawie wyników różnorakich badań, z których najbardziej podstawowymi są badania krwi. Szczegółową interpretacją wyników i diagnozowaniem anomalii w układzie krwionośnym zajmuje się hematologia . Jej początki sięgają ubiegłego wieku, a rozwój technologii medycznej pozwolił na wyłonienie się z niej jeszcze węższych dziedzin: transfuzjologii czy serologii.

Studia medyczne o specjalności hematologicznej należą do jednych z najbardziej skomplikowanych na uniwersytetach i akademiach lekarskich. Specjalista w tym zakresie musi bowiem nie tylko posiadać rozległą wiedzę na temat ciała człowieka, ale i biochemii, o której wiedza ciągle jest zgłębiana i poszerzana. Na postawie wyników badań krwi można ustalić kluczowe dla choroby zjawiska. Wszelkiego rodzaju zatrucia chemiczne, niedobory witamin i minerałów, stany zapalne widoczne są właśnie w proporcjach poszczególnych składowych układu krwionośnego.

Współcześnie hematologia ma ogromne znaczenie dla diagnostyki nowotworowej. Alarmująco niska liczba leukocytów, czyli białych krwinek może świadczyć o postępującej białaczce, dlatego w przypadkach znaczącego osłabienia organizmu, ich pomiar powinno wykonać się w pierwszej kolejności. Trudno wskazać chorobę lub stan chorobowy, który nie objawiałby się w układzie krwionośnym. Istotny do rozważania jest nie tylko skład biochemiczny krwi i osocza, ale i szybkość przepływu płynów w żyłach i tętnicach czy zabarwienie naczyń krwionośnych.

Gdyby nie rozwój tej dziedziny nie możliwe byłoby także przeprowadzanie udanych transplantacji narządów, gdyż ustalenie zgodności grupy krwi jest kluczowe dla powodzenia operacji. Transfuzje – własne lub od nieznanego dawcy – przeprowadza się także podczas skomplikowanych operacji chirurgicznych, gdy pacjent narażony jest na znaczną utratę krwi. Gromadzeniem i badaniem krwi przeznaczonej do transfuzji zajmują się centra krwiodawstwa, których z roku na rok odwiedza coraz więcej osób zainteresowanych honorowym oddaniem własnej krw”