Diagnostyka POChP. Od czego zacząć?

Diagnostyka POChP. Od czego zacząć?

22 lutego 2023 0 przez Redakcja

POChP (Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc), to choroba układu oddechowego, na którą choruje około 380 milionów ludzi. Tylko w Polsce liczbę chorych szacuje się na około 2 milionów. Choroba może się przez długi czas rozwijać bezobjawowo lub dawać skąpe, nieswoiste objawy, co w wielu przypadkach opóźnia postawienie diagnozy i rozpoczęcie leczenia. W tym artykule wyjaśniamy, na czym polega diagnostyka POChP, kto powinien się jej poddać i do kogo należy się zgłosić w pierwszej kolejności.

Niepokojące objawy

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc prowadzi do nieodwracalnych zmian w drogach oddechowych, rzutując na wszystkie kluczowe funkcje organizmu. Wywołuje ją stan zapalny będący konsekwencją długotrwałej ekspozycji na szkodliwe czynniki – przede wszystkim pyły, gazy oraz dym tytoniowy.

Choroba nie od razu daje niepokojące objawy. Tym, na co należy zwrócić szczególną uwagę jest:

  • przewlekły kaszel,
  • duszność (zarówno w trakcie, jak i po wysiłku oraz w fazie spoczynkowej),
  • odkrztuszanie plwociny (wydzieliny z płuc, czasami o ropnym charakterze),
  • obniżona tolerancja wysiłku (męczliwość, brak sił do uprawiania sportu, a z czasem nawet do wykonywania podstawowych czynności, jak ubranie się, umycie, przyrządzenie posiłku etc.).

Na te objawy szczególną uwagę powinny zwrócić osoby znajdujące się w grupie ryzyka POChP: palące wyroby tytoniowe (również biernie), wykonujące pracę w warunkach wysokiego zapylenia (m.in. górnicy, hutnicy, budowlańcy, operatorzy maszyn, rolnicy, sprzątaczki czy kosmetyczki), a także mieszkające w regionie charakteryzującym się niską jakością powietrza (np. południowe województwa Polski).

Masz te objawy? Zgłoś się do swojej przychodni

Pierwszym krokiem w kierunku diagnostyki POChP jest konsultacja z lekarzem POZ. Opisane objawy mogą wskazywać na szereg innych problemów zdrowotnych, dlatego zaczynamy od wizyty w swojej przychodni.

Lekarz zbierze wywiad z pacjentem, uwzględni czynniki ryzyka (wiek powyżej 40 lat, palenie wyrobów tytoniowych, praca w warunkach wysokiego zapylenia), przeprowadzi podstawowe badanie osłuchowe i podejmie decyzję, czy zasadne jest skierowanie pacjenta do poradni pulmonologicznej, w której będzie prowadzona dalsza, specjalistyczna diagnostyka.

Spirometria – najważniejsze badanie w ramach diagnostyki POChP 

Badanie spirometryczne to podstawowa procedura, jakiej poddaje się osobę z podejrzeniem POChP. Badanie przeprowadza się przy pomocy specjalnego aparatu, czyli spirometru. Ma ono na celu m.in. określenie wskaźnika FEV1, który wyraża objętość powietrza wydmuchanego w pierwszej sekundzie nasilonego wydechu. Dodatkowo w badaniu określa się m.in. wskaźnik natężonej pojemności życiowej płuc, czyli FVC.

Spirometria jest badaniem nieinwazyjnym, ale może być męcząca, zwłaszcza dla osoby mającej nasilone objawy POChP. Zadaniem pacjenta jest m.in. wdmuchnięcie całego zapasu powietrza do spirometru za pośrednictwem ustnika, a nad poprawnością badania czuwa personel medyczny.

Po zakończeniu badania uzyskane wyniki analizuje lekarz pulmonolog. Jeśli specjalista stwierdzi obecność utrwalonego zwężenia oskrzeli, to może to być podstawą do rozpoznania Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc.

POChP można diagnozować także z wykorzystaniem innych badań

Spirometria nie jest jedynym badaniem przeprowadzanym w ramach diagnostyki POChP. Objawy choroby można stwierdzić również dzięki innym specjalistycznym procedurom, do których zaliczamy:

  • RTG klatki piersiowej,
  • echo serca,
  • EKG,
  • badanie czynnościowe układu oddechowego (pletyzmografię),
  • gazometrię z pulsoksymetrią,
  • ergospirometrię (tzw. próbę wysiłkową).

Wymienione badania są skuteczne w wykrywaniu objawów choroby, ponieważ POChP ma wpływ na wiele innych obszarów funkcjonowania organizmu. Może współwystępować z szeregiem chorób, jak osteoporoza, cukrzyca, rak płuca, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, choroba tętnic obwodowych, zaburzenia rytmu serca, zespół metaboliczny, rozstrzenie oskrzeli czy refluks żołądkowo-przełykowy.

Co robić w przypadku zdiagnozowania POChP?

Osoba z potwierdzoną Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc otrzyma propozycję rozpoczęcia odpowiedniego leczenia. Ma ono na celu złagodzenie objawów choroby i tym samym danie choremu szansy na zachowanie relatywnie dobrego komfortu życia.

Podkreślamy przy tym, że POChP nie można całkowicie wyleczyć.

Więcej o Przewlekłej Obturacyjnej Chorobie Płuc, jej diagnostyce i leczeniu, przeczytasz na stronie internetowej https://oddychajmy.pl.