thermometer-1539191__340

Nasze zdrowie jest najważniejsze

Każdy dba o to, aby jego zdrowie było naprawdę dobre. Chodzimy do sklepów i kupujemy różnorodne witaminy, kremy tylko i wyłącznie po to, aby czuć się lepiej i wspomagać nasze zdrowie najlepiej, jak się da. Większość osób wie, ze sport to zdrowie, dlatego też według tej zasady codziennie chodzą na chociażby jakieś długie spacery, w okresie letnim jeżdżą na rowerze, bądź też po prostu grają w różne sporty. Powinniśmy zawsze mieć na uwadze nasze zdrowie, ponieważ ważne jest to, aby czuć się dobrze, zawsze być zadowolonym ze swojego stanu zdrowia. Bardzo ważne więc są różne wizyty u lekarza. Nie chodzi tylko i wyłącznie o to, aby pójść do lekarza i dowiedzieć się o jakiejś chorobie, bądź też pójść do lekarza tylko i wyłącznie wtedy, gdy naprawdę bardzo źle już się czujemy.

Pamiętajmy o tym, że każdy z nas powinien chodzić na takie profilaktyczne badania właśnie tylko i wyłącznie dla siebie, aby zaspokoić swoje sumienie właśnie dlatego, żeby wiedzieć, że naprawdę nic nam nie grozi. Zdrowie jest naprawdę bardzo cenne, dlatego zawsze powinniśmy pamiętać o tym, aby unikać papierosów, jak też o różnych używek. Jest to naprawdę niezdrowe. Powinniśmy więc zwracać większą uwagę na to, co należy jeść, co należy robić, aby zawsze czuć się zdrowo i dobrze.

nurse-2141808__340

Niepłodność – najczęstsze przyczyny niepłodności u par

Kiedy kobieta i mężczyzna pragnie założyć rodzinę, myśli również o przyszłym potomstwie. Planuje przyszłość już nie tylko dla siebie, ale i dla swoich dzieci. Niestety zdarza się, iż napotykają na problemy z poczęciem dziecka. Problem dotyka coraz więcej par. Już nawet Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała niepłodność za chorobę społeczną.

Zgodnie z wykonanymi badaniami, już nawet co dziesiąta para na świecie ma problemy z poczęciem dziecka. W samej Polsce mówi się o około 1,2 miliona par, których ten problem dotyczy.

Niepłodność pary określa się, jako niemożliwość poczęcia potomka po roku systematycznych starań, przy czym żadne z partnerów nie stosuje w tym czasie środków antykoncepcyjnych.

Przyczyny niepłodności – niepłodność kobiety

Do najczęstszych przyczyn występowania niepłodności, zaliczamy:

1. Bolesne miesiączkowanie lub ból w trakcie współżycia. Ból w obu przypadkach może świadczyć o stanie zapalnym w miednicy, ewentualnie o endometriozie. Źródłem tych stanów mogą być zarówno zakażenia bakteryjne, jak i wirusowe. Infekcje mogą wystąpić w obszarze narządów rodnych, ale również w ich okolicy, na przykład w jelitach. Infekcja może doprowadzić do utworzenia się zmian, które mogą w znaczny sposób utrudnić lub wręcz uniemożliwić kobiecie zajście w ciążę.
2. Nieregularne cykle miesiączkowe. Nieregularność cyklu ma bardzo duży wpływ na zajście w ciążę. Jego powodem może być zaburzona gospodarka hormonalna. A efektem jest zaburzenie procesu owulacji. Może to wynikać z choroby tarczycy, zaburzeń fazy lutealnej lub też zespołu policystycznych jajników (PCO).
3. Przebyte operacje w obrębie jamy brzusznej. Niektóre operacje mogą spowodować niedrożność jajników.
4. Endometrioza. Jest to choroba hormonalno – immunologiczna, która może wystąpić zarówno u młodych dziewczynek, jak i u kobiet w wieku rozrodczym. Choroba polega na rozroście błony śluzowej jamy macicy i obecność jej w jamie brzusznej. Efektem jest zaburzenie procesu jajeczkowania, zapłodnienia, a w dalszej konsekwencji problem z zagnieżdżeniem się zarodka w macicy.
5. Nieprawidłowości w budowie anatomicznej kobiety. Do nieprawidłowości anatomicznych zalicza się między innymi niedorozwój macicy, czy tyłozgięcie macicy.
6. Nieodpowiednia masa ciała. Problem może dotyczyć kobiet zarówno o zbyt dużej masie ciała, jak i tych ze zbyt niską masą.
7. Nawracające stany zapalne w obrębie narządów moczowych i rodnych w tym choroby weneryczne. Często powtarzające się i niewłaściwie leczone infekcje, mogą doprowadzić do powstania zrostów, które to właśnie powodują niedrożność jajowodów.
8. Choroby metaboliczne u kobiety, takie jak cukrzyca.
9. Wiek kobiety.
10. Niewydolność jajników związana z wiekiem kobiety lub uwarunkowaniami genetycznymi.
11. Zespół Turnera. Jest to zaburzenie genetyczne, polegające na tym, że u kobiety występuje jeden chromosom X, zamiast dwóch.
12. Terapia sterydami.
13. Choroby nowotworowe.
14. Mięśniaki w macicy.
15. Tak zwana “wrogość” szyjkowego śluzu, której efektem jest niszczenie nasienia.
16. Stres, depresja.
17. Hyperprolaktynemia. Jest to nadmiernie podwyższony poziom prolaktyny, który zaburza odpowiednie działanie hormonów, które są odpowiedzialne między innymi za cykl menstruacyjny. Do typowych objawów tej choroby należą nieregularne cykle miesiączkowe, bóle podbrzusza, plamienia, nudności oraz zaburzenia w widzeniu.

Powyższe stanowią przyczyny po stronie kobiety.

Przyczyny niepłodności – niepłodność mężczyzny

Pamiętajmy jednak, że problemy mogą wystąpić również po stronie mężczyzny. Mała ilość plemników i ograniczona ich ruchliwość, to najczęstsze powody. Inne, to niewielka objętość ejakulatu, czy nieprawidłowa budowa plemników. Źródła tych nieprawidłowości znajdują się zazwyczaj w historii medycznej pacjenta. Na przykład mężczyzna po przejściu terapii onkologicznej, może mieć niewłaściwe wyniki. Do innych przyczyn zaliczyć można:

1. Choroby wieku dziecięcego, takie jak świnka.
2. Przebyte operacje, zabiegi na jądrach, czy pęcherzu moczowym.
3. Praca w pomieszczeniu z wysoką temperaturą.
4. Przebywanie przy substancjach toksycznych.
5. Stres.
6. Palenie tytoniu.
7. Terapia niektórymi lekami.

medic-563423__340

Tłumaczenia medyczne

Przyjrzyjmy się teraz łacińskiemu terminowi określającego pierś (mamm/o) oraz jego greckiemu odpowiednikowi (mast/o). Ogólnie rzecz biorąc, łacińskie mamm/o znajdziemy w kontekście anatomicznym lub w kontekście procedur przeprowadzanych na prawdopodobnie zdrowym organie (np. mammograf). Na grecki termin mast/o natkniemy się zawsze wtedy, gdy mowa jest o zmianach patologicznych tego organu lub złośliwości tych zmian (np. mastektomia). Samogłoska znajdująca się po ukośniku określana jest mianem samogłoski łączącej. Samogłoska ta znajduje się pomiędzy podstawowymi terminami medycznymi (podstawami), gdy łączą się one w bardziej złożony wyraz.

Dlatego też, nauka o żołądku (gastr/o) oraz jelitach (enter/o) zapisywana jest jako gastroenterologia, nie gastrenterologia. Podstawy, lub ciągi tych podstaw, zawsze posiadają przyrostki. Przyrostki dostarczają nam wielu pomocnych informacji. Na przykład przyrostek –itis oznacza, że wystąpiło zapalenie; -malacja oznacza osłabienie; natomiast –gram lub –grafia oznacza wykonanie nagrania, obrazu lub wykresu. Samogłoskę łączącą podstawy opuszczamy, gdy przyrostek zaczyna się od samogłoski. Zachowujemy ją, kiedy pierwszą literą przyrostka jest spółgłoska.

Dlatego też guz (-oma) który głównie odnosi się do mięśni (my/o) zapisany zostanie jako myoma, nie myooma.

pills-3673645__340

Wpływ dymu tytoniowego na zdrowie

Dzięki licznym akcjom społecznym i uświadamiającym coraz więcej osób ma pełną świadomość jaki wpływ na zdrowie ma dym tytoniowy. Szacuje się, że w trakcie wydychania dymu tytoniowego możemy mówić o ponad 500 różnych substancjach jakie w tym czasie mogą działać na organizm. Do głównych składników jakie znajdują się w nim zaliczamy azot, tlen i dwutlenek węgla. Inne składniki to nikotyna, kortyzol, tlenek węgla, smoła, nikiel, arsen, polon, cyjanowodór, formalhedyt i tlenek azotu.

Liczne badania medyczne nie pozostawiają żadnych złudzeń co do tego, jakie szkody potrafi stworzyć dym tytoniowy. Szacuje się, że palacze oraz osoby narażone na bierne palenie żyją o 14 lat krócej niż inni. Na pewno można to uznać za niebagatelny wynik. Jak powszechnie wiadomo oddychanie w pomieszczeniu, gdzie znajduje się dym może narazić wiele osób na raka. Jednak nie jest to jedyna choroba z jaką mogą w przyszłości się zmierzyć palacze.

Zagraża im także zawał, choroba wrzodowa, miażdżyca, nadciśnienie, impotencja, szybsze starzenie się i wiele innych chorób i dolegliwości. Bez trudu można stwierdzić jak niebezpieczną substancją jest dym z wypalanych papierosów. Dlatego wszyscy, którzy tylko mają taką możliwość powinni go unikać z uwagi na swoje zdrowie. Szacuje się, że papierosy sprawiają, że co roku z ich powodu umiera prawie pięć milionów ludzi. Tendencja ta ma wzrastać, stąd chyba nic dziwnego, że powstaje coraz więcej kampanii mających zniechęcić ludzi do palenia, a reklamy papierosów są zakazane w telewizji i prasie. Rożne dane podają, że w Polsce pali pomiędzy 8, a 9 milionami obywateli.

Część z nich decyduje się na modne i nieco mniej szkodliwe e-papierosy. Mają one przede wszystkim taką zaletę, że przy korzystaniu z nich, nie ma dymu tytoniowego przy wydychaniu, zostaje tylko para wodna. Oczywiście palacz wchłania wiele niezdrowych substancji, ale przynajmniej nie narażą innych na bierne palenie. Można tylko liczyć na to, że tak jak przyszła moda na e-papierosy, kiedyś pojawi się moda na niepalenie.

laboratory-3827736__340

Tętniak tętnicy głównej

Tętniakiem nazywa się rozszerzenie lub wypuklenie tętnicy z zanikiem jednej lub kilku warstw jej ściany. Samo tylko rozszerzenie pnia tętnicy, jakie powstaje w tętnicy głównej np. wskutek niedomykalności organicznej jej zastawek, nie jest tętniakiem, lecz rozszerzeniem (dilatatio s. ectasis arteriae). Anatomia patologiczna.

W ścianie tętniaka są prawie zawsze zniszczone na mniejszej lub większej przestrzeni włókna sprężyste oraz tkanka mięśniowa. Na miejscu powstałych ubytków rozrasta się tkanka łączna. Proces ten rozprzestrzenia się również na błonę wewnętrzną i zewnętrzną, doprowadzając do zanikania prawidłowej budowy ściany tętnicy we wszystkich jej warstwach i do rozrostu tkanki łącznej. Po utracie włókien mięśniowych oraz sprężystych tętnica staje się niezdolna do powrotu do prawidłowej szerokości w okresie rozkurczu serca i coraz bardziej rozszerza się i wydłuża. Zniszczenie organiczne, powodujące ścieńczenie ściany, upośledza miejscową zdolność do przeciwstawiania się skurczowemu ciśnieniu krwi i doprowadza do bocznego uwypuklenia ściany tętnicy. Wytworzony w ten sposób worek przemieszcza otaczające go narządy lub wklinowuje się między nie w najróżniejszy sposób.

Skutki tego ucisku mechanicznego są bardzo różnorodne, zależne w dużej mierze od punktu wyjścia i rozmiaru worka tętniaka. Ucisk na nerw krtaniowy zwrotny powoduje zmiany głosu, wynikające z różnicy stanu napięcia więzadeł głosowych, kaszel oraz duszność. Ucisk na tchawicę spłaszcza ją i także wywołuje duszność. Ucisk na oskrzela zwęża je i poza powstałą stąd przeszkodą rozwija się rozstrzeń oskrzeli; ucisk płuca wywołuje niedodmę. Gdy worek tętniaka dochodzi do nieustępliwych tkanek kostnych klatki piersiowej, żłobi sobie w nich drogę i może ukazać się pod skórą przez otwór wytworzony w żebrach lub w mostku. Jeżeli rozwija się ku tyłowi, w stronę kręgosłupa, może niszczyć trzony kręgów, drążąc nawet do kanału rdzeniowego. Tętniak może przebić się przez skórę, częściej jednak do oskrzela (Grzęda, Pągowska i Rosinowski), do jamy opłucnej, osierdzia, tchawicy, przełyku, a nawet do, żyły głównej górnej lub dolnej. Prąd krwi w worku tętniaka wytwarza przypływy i odpływy i tętnienie przydaje tętniakowi siłę pokonującą opór otaczających tkanek. Wyściółka śródbłonkowa tętniaka ma także ubytki i wytwarza się tam zakrzep; warstwa za warstwą, skrzeplina zostaje ubijana, jak młotem, na ścianach worka tętniaka; czasem może być on w ten sposób całkowicie wypełniony.

Odróżnia się tętniaki rozlane (aneurysma ditiusum) i ograniczone (a. circumscriptum). Rozlane mogą być walcowate (a. cilindricum) i wrzecionowate (a. iusiiorme). Wśród ograniczonych odróżnia się workowate (a. sacciiorma), obrączkowate (a. annulare) oraz namiotowe (a. skenoideum). Tętniak rozwarstwiający (a. dissecans) jest krwiakiem śródściennym tętnicy (haematoma intramurale arteriae). Czasem nie można określić jednolitej przyczyny powstania tętniaka, gdy u chorych z aortitis luetica rozwiną się wybitne zmiany miażdżycowe, doprowadzające do rozwoju tętniaka. Brailowsky i Madiewskaja oraz Lubaczewskaja podkreślają wybitny wzrost stężenia w surowicy krwi frakcji (5-lipoproteidowych skojarzony ze zmniejszeniem frakcji alipoproteidowych u chorych z aortitis luetica, szczególnie w przypadkach z tętniakami aorty.

Spostrzegana u tych chorych dyslipoproteinemia przyczynia się do rozwoju i powstawania zmian miażdżycowych, powodujących wytwarzanie, się tętniaka u chorych z aortitis luetica. Tętniaki rzadko powstają u chorych na kiłę tętnicy głównej już powikłaną niedomykalnością zastawek aorty pochodzenia kiłowego. Zależne jest to zapewne od tego, że osłabiona ściana tętnicy główniej jest chroniona przez niskie rozkurczowe ciśnienie tętnicze towarzyszące niedomykalności zastawek tętnicy głównej.

Natomiast w obecności tętniaka, głównie umiejscowionego w zatoce Valsalvy, często dochodzi do rozciągnięcia pierścienia włóknistego, na którym są umocowane zastawki półksiężycowate, co doprowadza do niedomykalności zastawek tętnicy głównej. Zwężenie ujść tętnic wieńcowych zdarza się w V5 przypadków tętniaka, przy czym może tu dołączyć się miażdżyca naczyń wieńcowych. Kiłowe zapalenie tętnicy głównej z tętniakiem nie powikłanym zajęciem zastawek lub ujść tętnic wieńcowych nie wywołuje zazwyczaj rozszerzenia lewej komory serca ani niewydolności serca.